Tässä vielä erikseen vastaukseni Ylen vaalikoneeseen. Vaalikoneen profiilistani voi käydä myös katsomassa vastaukseni videokysymyksiin.

Ylen kysymykset on tässä eri numerojärjestyksessä, kuin itse vaalikoneessa, pahoittelut siitä.

 1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Jokseenkin eri mieltä. Nuorta ei saisi jättää tyhjän päälle, mutta velvoittaminen tuntuu ristiriitaiselta, kun samalla ammattikoulujen paikkoja on pienennetty ja rahoitusta leikattu, niin tuntuu että tässä ollaan pakottamassa nuoret olemattomiin opiskelupaikkoihin.

 1. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Täysin samaa mieltä. Päivähoito-oikeuden pitäisi olla tasapuolisesti ilmainen kaikille  riippumatta esimerkiksi tulotasosta, tai siitä onko toinen vanhimmasta kotona.

 1. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Täysin samaa mieltä. Kasvisruoka on terveellisempää, ympäristöllisesti kestävämpää ja eettisempää, joten sitä kannattaisi olla koulussa enemmän ilman että sitä tarvitsee erikseen pyytää.

 1. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Täysin samaa mieltä. Pienillä ruohonjuuritason kulttuurityötä tekevillä ryhmillä ei saata olla juuri mitään rahoitusta, joten jo nimellinen tilavuokra saattaa estää kohtuuttomasti toimintaa. Hyöty on suhteessa kuitenkin suurempi kuin tilasta saatava vuokra, koska kannustamalla toimintaa kannustetaan esimerkiksi asukasaktiivisuuteen.

 1. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Täysin samaa mieltä. Vaikka kuinka olisi kuinka hyvät opetusmetodit, niin 40 oppilaan ryhmän hallitseminen on vaikea tehtävä pyytää.

 1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Jokseenkin samaa mieltä. Toisaalta tähän juuri painostaa kotihoidon riittämättömyys. Vaihtoehtoisesti kotihoitoon pitäisi panostaa paljon nykyistä enemmän, että niillä jotka ennemmin haluavat asua kotona olisi myös siihen oikeasti mahdollisuus.

 1. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Jokseenkin samaa mieltä. Käytännössä paljon riippuu millainen sote-malli lopulta menee läpi. Jos sote-uudistuksen seurauksena hallintoa keskitään paljon muualle, niin työpaikat tuskin tulevat sellaisenaan säilymään.

 1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Täysin eri mieltä. Sähköiset palvelut tulevat lisääntymään, mutta käytännössä palvelut on jo pitkään olleet suunniteltu tietylle alueelle sopivaksi, joista muualle viety hallinto saattaisi pahasti pirstaloittaa.

 1. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Täysin eri mieltä. Julkisten palvelujen tuottaminen yksityisesti ei ole osoittanut tuovan huomattavia säästöjä kunnille. Lisäksi terveyspalveluiden tuottaminen julkisena säilyttää sen demokraattisena, eikä voitontavoittelu nouse tärkeimmäksi, vaan oikeanlaiset kriteerit täyttyvät.

 1. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Täysin eri mieltä. Avohoitopotilaat eivät ole muille ihmisille uhka, tai he eivät avohoidossa olisi, sen sijaan mielenterveysongelmien stigmatisointi yhteiskunnassa pahentaa niiden hoitamista ajoissa. Samaan aikaan avohoidon pitää olla toimivaa, eikä ihmistä jätetä yksin tai ilman hänestä tarvittavaa hoitoa. Varsinkin mielenterveyshoitoon tehdyt leikkaukset tulevat yhteiskunnalle vielä moninkertaisesti kalliimmaksi.

 1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Jokseenkin eri mieltä.

 1. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Jokseenkin eri mieltä. Kuntalaisten oikeus vaikuttaa kaavoituskysymyksiin pitää säilyttää ja vastausaikoja nopeuttaa. Toisaalta valitustehtailu oman edun tavoittelun vuoksi pitäisi pystyä estämään.

 1. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Täysin samaa mieltä. Suunta pitäisi ennemmin olla joukkoliikenteen ja pyöräilyn suosimessa.

 1. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Jokseenkin eri mieltä. Tontit pitäisi jakaa parhaimman hyöty-hinta suhteen mukaan ja miettiä tapauskohtaisesti millainen toiminta tontille sopii ja kuinka arvokas tontti on yritykselle. Vanhojen ostareiden tai teollisten rakennusten purkaminen esim. sellaisten uusien ostoskeskusten, joihin pääsevät lähinnä ketjuyritykset, tieltä rajoittaa liiketoiminnan laajuutaa, ja jättää pienet ja yleishyödylliset (asukaslähtöiset) toimijat ahtaalle.

 1. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Täysin eri mieltä. Ympäristöä ei saisi asettaa teollisuuden kärsijäksi, koska tuho on usein korvaamatonta. Onneksi ympäristötehokkuuden parantaminen nykyään pikemminkin kasvattaa taloutta kuin heikentää sitä.

 1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Täysin samaa mieltä. Helsinki on jo tehnyt näin, mutta tietenkin aina voisi tehdä lisää esimerkiksi kotouttamisen suhteen. Helsingissä myös turvapaikanhakijoiden isoin ongelma on asunnon löytäminen vapailta markkinoilta.

 1. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Täysin eri mieltä. Tämä olisi kirjastojen perusidean vastaista. Myös käytännössä en usko että vuosimaksu voisi olla niin korkea, että sillä merkittävästi parannettaisiin taloustilannetta. Sen sijaan se tekisi kirjastoille paljon lisäyötä maksuliikenteen ylläpitämisen suhteen.

 1. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Täysin samaa mieltä. Tulorajat asettavat ihmisiä tuloloukkuihin, jossa asunnosta saattaa lentää liikaa tienatessa ulos. Tämä on ongelma pätkätyöläisille ja freelancereille, joilla tulot saattavat olla isoja yksi tai kaksi kuukautta vuodessa, mutta muutoin asuntoon yksityisiltä markkinoilta ei olisi varaa.

 1. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Jokseenkin samaa mieltä.

 1. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Täysin samaa mieltä. Kattava joukkoliikenne pitäisi olla kaupunkisuunnittelun keskeinen tavoite.

 1. Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Täysin eri mieltä. Ihmisten muuttamista kaupunkiin ei saisi väkisin yrittää estää. On ihan ymmärrettävä kehityssuunta, että siellä halutaan asua, missä on palveluja.

 1. Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Täysin eri mieltä. Autoilu ei vähene kannustamalla autoiluun.

 1. Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti.

Täysin samaa mieltä. Kaupunkibulevardeissa toteutuu tiivis asuntorakentaminen ja kattavat palvelut.

 1. Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä.

Täysin eri mieltä. On ihan mahdollista rakentaa ja säilyttää kattavat viheralueet.

 1. Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään.

Täysin samaa mieltä. Ajattelen että haitta on lyhyttä ja kausittaista, jonka vastapainona saamme nauttia paikallisista ulkoilmatapahtumista, joista pääsee vielä julkisilla/kävellen yöksi kotiin.

 1. Ennen ei ollut paremmin – suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Täysin samaa mieltä. Paljon saavutettu viime vuosikymmeninä esimerkiksi tasa-arvon ja elintason suhteen. Suuntaa pitäisi jatkaa, eikä mennä taaksepäin.

 1. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Täysin eri mieltä. Tässä on epädemokraattinen, sanoisinko kekkoslainen, kaiku. Kaikilla pitää olla ääni yhteiskunnassa ja politiikka on pitkälti kompromisseja. Haluan kannustaa avointa, läpinäkyvää ja vuorovaikutteisia johtajuutta.

 1. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Jokseenkin samaa mieltä. Liika kuri ei ole kasvatuksen nykyaikaa.

 1. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Täysin eri mieltä. Yhteiskuntamme on mielestäni ylikilpailullinen, tai sellaiseksi rakennettu. Näen kuitenkin vääränä lähestymistapana siihen myöntymisen, että nyt pitää tehdä kaikkensa potkiakseen muut syrjään. Tämän sijaan pitäisi tähdätä näiden rakenteiden muuttamisen ja yhteiskunnan tasa-arvoistamiseen.

 1. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Täysin samaa mieltä. Tämä tuo yhteiskunnallista vakautta.

 1. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Täysin eri mieltä. Ihmisten lähtökohdat voivat olla hyvinkin erilaiset, eivätkä kaikki lähde samalta viivalta. Varallisuus on tutkitusti kasvavassa määrin periytyvää, eikä suuret tuloerot yleensä kerro mitään ihmisten lahjakkuudesta ja ahkeruudesta, vaan enemmän pääoman epätasaisesta jakautumisesta.

KSF kysymykset:

 1. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen pitää olla maksuton.

Täysin samaa mieltä. Tätä pitäisi ainakin kokeilla, uskoisin että lisäisi joukkoliikenteen suosiota ja kehittämistä.

 1. Kunnan on työllistettävä pakolaiset hinnalla millä hyvänsä.

Jokseenkin samaa mieltä. Työllistäminen on pakolaisille tärkeää kotouttamisen suhteen, mutta en ole varma mitä hinnalla millä hyvänsä tarkoittaa. En laittaisi pakolaisiakaan mihin tahansa pakkotöihin.

Maaseudun tulevaisuus kysymykset:

 1. Kunnan pitää rajoittaa rakentamista haja-asutusalueilla.

Jokseenkin samaa mieltä. Tulee halvemmaksi rakentaa sinne missä on jo infraa.

 1. Kunnan tulee ruokapalveluissaan valita kotimaiset raaka-aineet aina kun niitä on saatavilla.

Täysin eri mieltä. Epäilen että tämä kohtuuttomasti vaikeuttaisi ruokapalveluiden toimintaa, olisi kallista, eikä silti välttämättä ympäristöllisesti kestävää.

Suomen Kuvalehti kysymykset:

 1. Kuntani väestöpohja on liian pieni lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

Täysin eri mieltä. Helsingille tämä ei ole ongelma.

 1. Kunnanvaltuutetun tärkein tehtävä on puolustaa oman äänestäjäkuntansa etuja.

Jokseenkin eri mieltä. Valtuutetun tärkein tehtävä on tehdä kaikkien kannalta paras päätös, eikä esimerkiksi toisten oikeuksien sortaminen ole hyvää politiikkaa, vaikka siitä hyötyjät olisivat  se oma keskeinen äänestäjäkunta.

Uusi suomi Kysymykset:

 1. Minkä lautakunnan työ on mielestäsi tärkeintä omassa kunnassasi tulevalla vaalikaudella? Valitse yksi.

Asiantuntejuuteni on pääosin kulttuurin parissa,  joten koen myös olevani siellä parhaiten hyödyksi.

 1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntalaisille onnistuu paremmin maakuntahallinnolta kuin kunnaltani itsenäisesti.

Täysin eri mieltä. Tämä romuttaisi valinnanvapauden kuntalaisilta mitä tulee omiin terveyspalveluihin. Helsingin malli toimii suhteellisen hyvin ja saman olisi toivottavaa säilyvän myös maakuntamallissa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s